Hiển thị tất cả 5 kết quả

Hiện thị thanh bên
Thuốc giảm đau, hạ sốt cho trẻ em Efferalgan 250mg
Close
Còn hàng - Giao ngay hôm nay

Thuốc giảm đau, hạ sốt cho trẻ em Efferalgan 250mg hộp 12 gói

#item: KIDS8749
Được xếp hạng 0 5 sao

6-12 tuổi

Thuốc giảm đau, hạ sốt cho trẻ em Efferalgan 80mg
Close
Còn hàng - Giao ngay hôm nay

Thuốc giảm đau, hạ sốt cho trẻ em Efferalgan 80mg hộp 12 gói

#item: KIDS8529
Được xếp hạng 0 5 sao

1-3 tuổi, 3-6 tuổi

Viên đặt giảm đau, hạ sốt Efferalgan 80mg
Close
Còn hàng - Giao ngay hôm nay

Viên đặt giảm đau, hạ sốt Efferalgan 80mg hộp 10 viên

#item: KIDS2545
Được xếp hạng 0 5 sao

1-3 tuổi

Viên đặt giảm đau, hạ sốt Efferalgan 300mg
Close
Còn hàng - Giao ngay hôm nay

Viên đặt giảm đau, hạ sốt Efferalgan 300mg hộp 10 viên

#item: KIDS5365
Được xếp hạng 0 5 sao

3-6 tuổi

Viên đặt giảm đau, hạ sốt Efferalgan 150mg
Close
Còn hàng - Giao ngay hôm nay

Viên đặt giảm đau, hạ sốt Efferalgan 150mg hộp 10 viên

#item: KIDS5574
Được xếp hạng 0 5 sao

1-3 tuổi, Sơ sinh