Thông báo thuốc Rx - VitaminKids

Thuốc kê đơn chỉ có thể được cấp phát khi có đơn thuốc gốc của bác sỉ, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.