Note OTC - VitaminKids
Luôn đọc nhãn, cảnh báo và hướng dẫn sử dụng, trước khi mua, việc sử dụng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sỉ.