Quy định hỏi đáp - VitaminKids

Về nội dung đánh giá

Parapharma không đảm bảo về độ chính xác, độ vẹn toàn, tính hữu dụng… của thông tin đăng tải trong phần đánh giá. Các thành viên phải chịu trách nhiệm về sự phán đoán của mình khi sử dụng thông tin đánh giá. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại phát sinh nào từ những thông tin bình luận đăng trên www.parapharma.vn hay những vấn đề phát sinh tranh chấp giữa các thành viên.

Việc sử dụng thông tin đăng trên bảng đánh giá

Chúng tôi không chấp nhận việc sao chép, sử dụng các thông tin ghi trên bảng đánh giá của www.parapharma.vn khi không có sự đồng ý của công ty chúng tôi. Sau khi người đánh giá đăng tải thông tin lên www.parapharma.vn, công ty chúng tôi hoặc những tổ chức cá nhân được sự đồng ý của công ty chúng tôi có thể sử dụng nguồn thông tin này miễn phí. (Đăng lên tạp chí, copy, công bố rộng rãi, xuất bản, in ấn, dịch, soạn lại …)

Việc xóa thông tin đánh giá

Hiện tại mục đánh giá trên website www.parapharma.vn đang là nơi đưa ra tiêu chí mua hàng cho các khách hàng sau, tuy nhiên để tạo một hệ thống thông tin có trật tự, giúp ích tốt nhất đến cho người sử dụng, chúng tôi có thể xóa những thông tin có những nội dung liên quan như sau:

 • Thông tin viết giống nhau lặp đi lặp lại.
 • Thông tin không liên quan gì đến nội dung của sản phẩm, dịch vụ cần đánh giá.
 • Những dòng lệnh lập trình có hại.
 • Thông tin xâm hại đến quyền lợi hoặc đời tư của người khác.
 • Thông tin mang tính bài xích, gây tổn thương đến người khác.
 • Thông tin có liên quan đến các hành vi tội phạm.
 • Nhưng thông tin vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các nước khác.
 • Thông tin có liên quan đến những việc nguy hiểm.
 • Thông tin mang tính trục lợi, thương mại cá nhân, tuyên truyền quảng cáo.
 • Thông tin liên quan đến chính trị, tôn giáo – Đặt tên hoặc bình luận không rõ nội dung.
 • Thông tin ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của www.parapharma.vn.
 • Những thông tin khác mà công ty chúng tôi cho rằng không hợp lý khi đăng tải lên www.parapharma.vn.

(Trường hợp khách hàng vẫn đăng những thông tin như trên www.parapharma.vn sẽ tắt quyền đánh giá của khách hàng lại để tập trung phục vụ những bình luận có nội dung phù hợp, mong quý khách thông cảm và lưu ý để tránh trường hợp phát sinh.).

Trong quá trình quản lý, kinh doanh www.parapharma.vn chúng tôi có thể xóa nhưng thông tin không đồng nhất với những điều trên. Những quy định về quản lý bảng thông tin bình luận chúng tôi sẽ thay đổi khi cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, quy định mới sẽ có hiệu lực kể từ khi được đăng tải lên www.parapharma.vn. Rất mong được sự ủng hộ của các thành viên tham gia. Xin trân trọng cảm ơn!