Gửi đơn thuốc - VitaminKids

  [mfile* upload-file-100 filetypes:png|jpg|jpeg min-file:1 max-file:5]

  Đảm bảo đơn thuốc bạn tải lên chứa các yếu tố sau:

  Thông tin bác sĩ

  Ngày kê đơn

  Thông tin bệnh nhân

  Thuốc tin thuốc

  File tải lên từ 3MB

  Dược sĩ của chúng tôi sẽ chỉ phân phát thuốc nếu đơn thuốc hợp lệ và đáp ứng tất cả các quy định của pháp luật.

  Bạn không có đơn thuốc
  • Bạn cần được tư vấn.
  • Bạn không rõ vấn đề sức khỏe của cơ thể mình.
  Hãy gọi 08 1900 6092

  Xem đơn thuốc mẫu bên dưới:

  Previous
  Next

  Powered by ParaCare