Feedback (Phản hồi về sản phẩm) - VitaminKids
Trở về trang trước

Feedback (Phản hồi về sản phẩm)

Parapharma tiếp nhận mọi phản hồi của bạn về sản phẩm. Bạn có thể gửi thông tin phản hồi về sản phẩm nếu sản phẩm bị các vấn đề về Date (Hạn sử dụng), sản phẩm biến dạng, ẩm móc, vỡ nắp, mất tem, sai mẫu… Bạn vui thông điền thông tin vào bên dưới để chúng tôi tiếp nhận, thu hồi và xử lý nhanh trong 2 giờ.

    Hình ảnh sản phẩm bị vấn đề:

    Powered by ParaCare