1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website vitaminkids.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà vitaminkids.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để vitaminkids.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng sử dụng dịch vụ trên Website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Website vitaminkids.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website vitaminkids.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
 • Gửi hàng hóa theo địa chỉ thành viên mua cung cấp;
 • Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mại nếu thành viên chấp nhận điều khoản này trong khi đăng ký;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Website vitaminkids.vn;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại vitaminkids.vn.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của vitaminxanh.com

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • Vitaminkids.vn
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ XANH
 • Địa chỉ: 161 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
 • Hotline: 0363 346 379
 • Email: cskh@vitaminkids.vn

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ XANH
 • Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ XANH. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

6. Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

 • Vitaminkids.vn luôn đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu giữ an toàn. Ngoại trừ các trường hợp về việc sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng ra ngoài vì mục đích thương mại. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:
 • Khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật.
 • Trong trường hợp mà điều đó giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật.
 • Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo đảm quyền an toàn cá nhân của các thành viên khác.

7. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Vitaminkids.vn không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: cskh@vitaminkids.vn hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về 0363 346 379 Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu vitaminkids.vn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.